مادر گزارشگر تلویزیون دار فانی را وداع گفت.

جواد خیابانی از همان ابتدای مصاحبه بغض داشت و صدایش گرفته بود.حس خیلی ها این بود که در این روزهای سرد زمستانی سرما خورده است.اما او درد دیگری داشت.قبل از اینکه پایش را به ورزشگاه بگذارد فهمیده بود که مادرش فوت کرده؛با این حال وظیفه خودش دانستته بود که برنامه را کنسل نکند و به خاطر فوتبال و هوادارانش به ورزشگاه آزادی بیاید.

خیابانی که به همه سپرده بوده تا پایان بازی کسی متوجه این خبر نشود در این مورد می گوید:«قبل از این که به ورزشگاه بیایم از خبر فوت مادرم با خبر شدم.داغ از دست دادن مادر سخت است اما وظیفه ام بود که به ورزشگاه بیایم و بازی را گزارش کنم.»

خیابانی این را گفت و ادامه داد:«قرار بود کسی با خبر نشود،اما مسئولان ورزشگاه آزادی متوجه شدند و از طریق اسکوربورد ورزشگاه پیام تسلیتی را برای بنده فرستادند.»